Reissumies-generaattori Reissumies-generaattori
Ethän käytä generaattoria muita loukkaavan sisällön tuottamiseen.

Kuva aukeaa uudelle sivulle, josta voit tallentaa sen päätelaitteellesi.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fazer Leipomot Oy

Y-tunnus: 19724420

Osoite: Fazerintie 6, 01230 VANTAA

Yhteyshenkilö Laura Siltanen, sähköposti laura.siltanen@fazer.com

2. Rekisterin nimi

Reissumies-generaattori –kampanjan osallistujarekisteri

Laatimispäivä 1.6.2017

3. Rekisterin pitämisen peruste

Reissumies-generaattori –kampanjan kuvien tallennuksen mahdollistaminen.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tätä rekisteriä käytetään Reissumies-generaattori –kampanjan toteuttamista ja hallinnointia vartensekä palkintojen luovuttamista varten.

5. Rekisterin tietolähde ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Tietoja ei käytetä suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun.

Tietojen luovutus

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja eiluovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

6. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely muun muassa suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten.

Tarkastuspyynnön ja henkilötietojen käsittelyn kieltämistä koskevan pyynnön voi esittää lähettämällä kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän edustajalle tai esittämällä pyyntö henkilökohtaisesti yllä mainitussa rekisterinpitäjän osoitteessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjän edustajalle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

7. Rekisterin suojaus

Osallistujien henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tällaisia tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.

Kaikki rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan Fazer Leipomot Oy:n alihankkijan toimesta kampanjan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.8.2017.